Mehnat va etkazib berish

More: C-bo'limlar , Og'riqni yo'qotish